Află ce tip de curs li se potrivește colegilor tăi și cât costă această investiție. Află acum

Eucom

Eucom » Arhive pentru Eucom » Pagina 22

How to develop language skills through corporate training

With the expansion of the labour market, partnerships, international projects and teams in multinational organizations, new challenges in communication and implicitly in foreign languages have raised. Companies no longer request regular courses, but complex training programs, aimed at bringing their employees as close to their interlocutor as possible. Tackling a language course for professionals must […]

Detalii

6 strategies to create a pleasant learning environment

The trainee and the trainer are inherently engaged in a relationship of inequality: the former wants to assimilate the knowledge that the latter controls, as subject matter expert. Although probably perceived as suitable, this hierarchy is most of the times a learning hindrance. Why? Because the person who studies a foreign language encounters numerous difficulties: […]

Detalii

The challenges of a Business English course for beginners

Ever since their training in faculties of business and management, computer science, engineering or construction, experts must be able to communicate in a foreign language. Therefore, the number of faculty departments where most courses are held in a foreign language has increased considerably in recent years. In order to be in line with these standards, […]

Detalii

Linguistic Audit in an International Context

What did the EALTA Conference, “Assessment of What…?” mean to our colleagues in the linguistic audit department? A host of directions for the research and development of linguistic evaluation practices, but also a few personal conclusions or good practices for testing candidates. 3 good practices in Eucom linguistic evaluation Thorough knowledge of the Common European […]

Detalii

How to deliver an effective presentation in English

A successful presentation does not solely relate to a person’s ability to speak a language. In addition to outstanding language skills, it is essential to outline the ideas to be conveyed, to have an authentic presenting style and to maintain the interest of the audience. What strategies do you use to deliver a high-level presentation? […]

Detalii

Cum livrăm o prezentare eficientă în limba engleză

Succesul unei prezentări nu ţine doar de cunoaşterea limbii în care a fost formulată. Pe lângă abilitatea de a folosi limba străină la valenţe maxime, este necesar să trasezi conturul ideilor de transmis, să ai un stil de prezentare autentic şi să menţii interesul audienţei. Ce strategii aplici pentru a livra o prezentare de înaltă […]

Detalii

Auditul lingvistic în context internațional

Ce a însemnat Conferința EALTA „Assessment of What…?” pentru colegele noastre din departamentul de audit lingvistic? O sumedenie de direcții de cercetare și dezvoltare a practicilor de evaluare lingvistică, dar și câteva concluzii personale ori bune practici în testarea candidaților. 3 bune practici în evaluarea lingvistică Eucom: Cunoașterea în detaliu a Cadrului Comun de Referință European; Dificultatea […]

Detalii

Provocările unui curs de Business English pentru începători

Specialiştii trebuie să fie capabili să comunice într-o limbă străină încă de când se formează în facultăţile de administraţie şi afaceri, informatică, inginerie sau construcţii. De aceea, numărul secţiilor din facultăţile de profil real unde majoritatea cursurilor sunt susţinute într-o limbă străină a crescut considerabil în ultimii ani. Cu scopul de a se alinia acestor […]

Detalii

6 strategii de creare a unui mediu plăcut de invățare a unei limbi străine

Cursantul şi profesorul sunt, în mod inerent, într-un raport de inegalitate în cadrul şedinţei de curs : cel dintâi îşi doreşte să asimilieze cunoştinţe pe care celălalt le deţine deja, în calitatea sa de specialist. Deşi, probabil, percepută ca fiind potrivită, aceasta ierarhie este, de cele mai multe ori, în detrimentul învăţării. De ce? Pentru că […]

Detalii

Cum se dezvoltă abilitățile la un training lingvistic corporate

Odată cu extinderea pieţei muncii, parteneriatele, proiectele internaţionale şi echipele din organizaţiile multinaţionale au ridicat noi provocări în domeniul comunicării şi implicit al limbilor străine. Companiile nu mai solicită cursuri obişnuite, ci programe de training complexe, menite să aducă angajatul cât mai aproape de interlocutor. Abordarea unui curs de limbi străine pentru profesionişti trebuie să […]

Detalii

Cum au eficientizat companiile procesul de angajare?

Comunicarea de succes în afacerile internaţionale a impus participanţilor cunoaşterea temeinică a unei limbi străine. Astfel, pentru a selecta candidaţii competenţi din punct de vedere lingvistic pentru joburile scoase la concurs, companiile româneşti au apelat la audit lingvistic, eficientizând în timp real procesul de angajare. În prezent, pentru a nu face alegeri greşite, managerii auditează […]

Detalii

Când nevoia de business trece de bariera de limbă

Cei care vor să obțină un loc de muncă sau să fie promovați pe un post care necesită cunoștințe de limbi străine ar trebui ca, înainte să meargă la interviu, să se asigure că nu exagerează atunci când afirmă că vorbesc franceza fluent, de exemplu. De ce? Tot mai mulți angajatori evaluează cunoștințele de limbă […]

Detalii