Etape de implementare

Training personalizat în funcţie de obiectivele clienţilor

Profesia, domeniul de activitate şi abilităţile vizate dictează modul în care învăţăm o limbă străină, dar şi paşii pe care îi facem în acest sens.

Pentru început, analizăm nevoile companiei în ceea ce priveşte abilităţile lingvistice ale participanţilor la curs.

Stabilim de comun acord obiectivele şi modul de desfăşurare a cursului:

  • cursuri de grup sau individuale
  • cursuri care se desfăşoară în sală, cursuri online sau cursuri “în mişcare”

Apoi, testăm participanţii pentru stabilirea nivelului de studiu.
După ce propunem componenţa grupei şi numărul de sesiuni necesare atingerii obiectivelor (frecvenţa minimă este de 2 sesiuni pe săptămână), desfăşurăm trainingul.

Strategia de învăţare este adaptată de la o sesiune la alta, în funcţie de nevoile reale (şi chiar spontane) ale participanţilor. Pentru a-şi îndeplini obiectivele stabilite iniţial, aceştia trebuie să considere prezenţa la curs ca fiind indispensabilă.

Oficializarea absovirii va fi confirmată “negru pe alb” de certificatele de competenţă lingvistică conform Cadrului European de Referinţă. În funcție de proiect, putem emite diplome ale Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi certificate recunoscute naţional sau internaţional.

etape implementare eucom