Află ce tip de curs li se potrivește colegilor tăi și cât costă această investiție. Află acum

Abilități profesionale lingvistice, tehnice și interpersonale – rolul lor în succesul unei organizații

Eucom » Blog » Abilități profesionale lingvistice, tehnice și interpersonale – rolul lor în succesul unei organizații
Abilități profesionale lingvistice, tehnice și interpersonale - rolul lor în succesul unei organizații

Lumea afacerilor din prezent este caracterizată de o competiție acerbă, succesul unei organizații depinzând de îndeplinirea unor aspecte multiple. Un element primordial în acest sens este reprezentat de calitățile și competențele resurselor umane aflate la dispoziție, aspecte ce nu sunt doar complementare, ci o coloană vertebrală a performanțelor unei companii și abilității acesteia de a se adapta rapid la schimbările continue ale mediului de afaceri. 

Dezvoltarea continuă a abilităților profesionale este un element vital al strategiei de resurse umane, un adevărat motor al promovării inovației, eficienței și a competitivității. Managerierea diverselor provocări apărute, în așa fel încât acestea să fie transformate în oportunități, depinde și de capacitatea de adaptare a resurselor umane la aceste schimbări, dezvoltarea abilităților profesionale fiind din acest punct de vedere un proces de îmbunătățire a competențelor individuale și o investiție în viitorul unei organizații pentru o evoluție sănătoasă și sustenabilă.

Articolul de mai jos oferă managerilor de companii și responsabililor departamentelor de resurse umane o descriere a abilităților și competențelor profesionale. Astfel, se va afla care este definiția acestora, ce importanță au în evoluția organică a unei cariere și care sunt exemplele de competențe profesionale (lingvistice, interpersonale și tehnice) utile în acest sens. În plus, se va consulta o listă de sfaturi și de recomandări pentru dezvoltarea resurselor umane prin intermediul dobândirii de noi abilități și competențe profesionale.

Ce sunt abilitățile și competențele profesionale și alte informații utile

Abilitățile și competențele profesionale sunt elemente ce stau la baza succesului personal al angajaților din diverse domenii, dar și pentru cel organizațional. Construirea unei afaceri puternice și reziliente depinde de acele caracteristici esențiale pentru lumea modernă a muncii și de modul în care acestea sunt valorificate și dezvoltate în beneficiul individual și organizațional.

Ce înseamnă abilități și competențe profesionale?

Abilitățile profesionale sunt formate din cumulul de cunoștințe, competențe și aptitudini pe care un individ le dobândește și le dezvoltă în timp. Aceste elemente îi oferă posibilitatea practicării cu succes a unei meserii și sunt împărțite în două categorii principale: tehnice (hard skills) și interpersonale (soft skills). Ambele categorii sunt cruciale în vederea practicării unei meserii cu succes, acestea fiind acumulate atât prin intermediul educației formale, cât și în urma interacțiunii cu colegii de muncă. 

Competențele profesionale sunt capacitățile de aplicare în practică a abilităților deținute. Din acest punct de vedere acestea sunt văzute ca o combinație de abilități tehnice și interpersonale, cunoștințe și experiențe ce sunt aplicate într-un mod coerent și eficient. Printre cele mai importante se numără competențele funcționale (cu privire la îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților specifice postului), cele de adaptabilitate (pentru abordarea situațiilor neprevăzute), cele de comunicare (în scris sau verbal) și cele de leadership (conducerea și motivarea echipei).

Importanța dobândirii de noi abilități profesionale pentru dezvoltarea carierei

1.2. Abilități profesionale - bărbat la costum

Sursă foto: shutterstock.com

Peisajul profesional actual are printre caracteristici eforturile depuse pentru evoluția carierei. În cadrul acestui demers un loc important îl ocupă obținerea de noi abilități profesionale în vederea avansării și pentru maximizarea șanselor de succes ale unei companii. Învățarea continuă este necesară pentru păstrarea competitivității și pentru munca în mediul dinamic al lumii afacerilor. 

 

În condițiile în care industria și tehnologia evoluează într-un ritm accentuat locurile de muncă se află într-o continuă evoluție, astfel pentru a rămâne relevant într-un anumit domeniu este necesară trecerea prin diverse activități care să permită acumularea de noi abilități profesionale. Exemple în acest sens sunt cele legate de învățarea unei limbi străine sau de dobândirea cunoștințelor de tehnologie a computerelor. 

 

Printre avantajele perfecționării continue se numără:

 

În piața muncii din prezent, o serie de abilități și competențe profesionale, sunt extrem de utile, succesul în numeroase domenii depinzând de existența acestora:

Abilități și competențe profesionale pentru dezvoltarea resurselor umane în companii

2. Abilități și competențe profesionale - sală de conferințe, oameni

Sursă foto: shutterstock.com

Dezvoltarea resurselor umane ale unei companii este un factor critic pentru a atinge succesul și sustenabilitatea. Prin luarea unor măsuri în vederea învățării de noi abilități și competențe profesionale crește performanța individuală a fiecărui angajat și contribuie la atingerea obiectivelor organizaționale. Din cauza mediului competitiv, departamentele de resurse umane trebuie să ia măsurile necesare pentru a le cultiva pentru transformarea potențialului angajaților în performanță concretă.

Abilități și competențe profesionale lingvistice

Afacerile din prezent se dezvoltă în mare parte în mod global, companiile multinaționale și naționale operând pe piețe unde este necesară interacțiunea cu parteneri și clienți din diverse țări. Pentru abordarea corectă a acestor relații este bine ca tot mai mulți angajați să dețină abilități și competențe lingvistice. Cunoașterea mai multor limbi străine oferă avantaje competitive semnificative și contribuie la progresul unei companii. 

 

Firmele interesate în atingerea unui grad mare de eficiență pot să dezvolte abilitățile lingvistice ale angajaților prin diverse metode, cum ar fi cursuri de engleză pentru companii, parteneriate și colaborări cu firme din străinătate (schimb de personal), folosirea tehnologiilor și resurselor digitale disponibile pe internet sau ca aplicații mobile și integrarea utilizării limbii străine în activitatea zilnică. Studiile au arătat că investiția unei companii în această direcție oferă rezultate pozitive, pentru că se extind oportunitățile de afaceri pe piețele internaționale, iar angajații sunt satisfăcuți și mai loiali. 

 

Printre avantajele învățării unei limbi străine de către angajați se numără:

Abilități și competențe interpersonale și de gândire critică

Succesul în lumea afacerilor depinde de existența unor abilități interpersonale, cunoscute în domeniul resurselor umane sub denumirea de soft skills. Pe baza prezenței acestora se poate obține un mediu de lucru armonios, în care se realizează o colaborare eficientă și o construire de relații solide, care să ajute la atingerea scopurilor organizaționale. 

 

Printre abilitățile din categoria celor interpersonale, ce au un rol esențial în cadrul unei companii se numără:

 

Abilitățile interpersonale sunt create în timp prin interacțiunea între colegii de la un loc de muncă, însă există și anumite măsuri ce pot fi luate de departamentele de resurse umane în scopul creării unui mediu de lucru armonios, productiv și colaborativ:

 

O altă categorie de abilități profesionale de tip soft skill este cea legată de gândirea critică. Prin intermediul calităților de acest tip se pot rezolva probleme complexe în mod informat și se pot face activități inovative ce contribuie la succesul organizației. Printre abilitățile valoroase din această categorie se numără analiza superioară pe baza informațiilor și a surselor, interpretarea corectă a datelor, evaluarea informațiilor în funcție de relevanță și credibilitate, prezentarea coerentă a raționamentelor și capacitatea de ajustare a propriilor raționamente într-un mod critic.

Abilități și competențe tehnice

Abilitățile profesionale tehnologice în rândul angajaților unei companii sunt esențiale, deoarece întreg mediul de afaceri funcționează în cadrul erei digitale. Din ce în ce mai multe sarcini pot fi îndeplinite doar pe baza utilizării unor instrumente și tehnologii moderne, abilitățile în acest sens nefiind corespunzătoare în cazul unor angajați. Printre strategiile eficiente ce pot fi folosite pentru îndepărtarea acestui neajuns se numără punerea la dispoziția angajaților a unor cursuri și traininguri în diverse domenii tehnologice, obținerea unor certificări profesionale prin parcurgerea unor cursuri de specialitate, participarea la conferințe și seminarii și utilizarea unor resurse educaționale diverse. 

 

Unele dintre cele mai importante abilități tehnologice utile în companiile din România sunt:

Sfaturi utile pentru dezvoltarea resurselor umane prin dobândirea de noi abilități și competențe

Factorii de decizie din companii și managerii de resurse umane trebuie să aibă în vedere întotdeauna dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale ale angajaților. Piața muncii din prezent este caracterizată de schimbări rapide și profunde și, din acest motiv, este necesar să se mențină competitivitatea pe piață prin aplicarea unor strategii de susținere a angajaților în consolidarea abilităților profesionale. 

 

Dezvoltarea resurselor umane se poate face în diverse moduri, însă indiferent de soluțiile alese este util să se ia în considerare sugestii practice valoroase:

 

În concluzie, dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale reprezintă o măsură cu urmări pozitive, atât în ceea ce privește cariera individuală a unui angajat, cât și succesul unei organizații în lumea competitivă a afacerilor de astăzi.

Data articol: 4 iunie 2024
Index