Log in CAN DO
Află ce tip de curs li se potrivește colegilor tăi și cât costă această investiție. Află acum

Metode de predare Eucom – tehnici semnificative

Eucom » Blog » Metode de predare Eucom – tehnici semnificative

metode-de-predare-cursuri-adultiÎn cadrul cursurilor pe care le susţinem, creăm condiţiile propice învăţării unei limbi străine, condiţii care să încurajeze succesul cursanţilor. Pornim de la cum ni se înfăţişează ei, cu backgrounduri educaţionale ce trenează înapoia lor, cu stiluri de învăţare complexe, distincte, cu nevoi de comunicare bine examinate ori cu obiective clar setate, apoi alegem metodele de predare ce iau seama la toate cele de mai sus. Rămânem flexibili şi buni observatori ai clasei, diversificând tehnicile astfel încât să maximizăm rezultatele cursanţilor dar şi să creăm experienţe pozitive de învăţare a limbii străine.

Care sunt cele mai importante tehnici de predare a unei limbi străine?

Valorificăm experienţele anterioare şi cunoştinţele cursanţilor dar, mai ales, cercetăm și ne dezvoltăm continuu cu scopul de a atinge obiectivele propuse pentru fiecare proiect. Trainerii noștri utilizează strategii felurite, fie că vorbim de tehnici clasice ori tehnici moderne, de predare bazată pe interacțiune și colaborare:

– metoda clară de predare, demonstraţia: presupune corelare între explicaţie şi acţiune, este o tehnică simplă şi bine cunoscută nouă, tuturor, complexă doar prin natura temei abordate; nu are dezavantaje şi poate prilejui învăţarea de tip social – cursanţii învaţă unii de la ceilalţi.

– metoda clasică a prezentării; presupune comunicare unidirecţională, se concentrează pe înţelegerea informaţiei şi reproducerea ei, este relativ simplă şi dependentă de subiect, dificultatea fiind reprezentată de volum, iar dezavantajele fiind pasivismul şi absenţa spiritului critic, ca atare nu este prea des pusă în aplicare.

– metoda stimulantă, brainstormingul; tehnică de grup ori individuală, brainstormingul cere intrarea în sine şi analiză în esenţă a unui subiect. Principiile sunt că orice persoană poate avea un aport semnificativ (chiar şi o idee mai puţin bună poate genera, în cealaltă persoană, o idee bună) şi că o cantitate mare de idei duce la o calitate foarte bună a concluziilor.

– metoda ilustrativă, studiul de caz; este o metodă de tipul task-based learning, se învaţă prin desfăşurarea unei activităţi şi poate dezvolta toate cele 4 abilităţi ale secolului XXI: comunicarea, colaborarea, creativitatea şi gândirea critică. Această metodă are avantajul că duce la autonomie a cursanţilor.

– metoda artistică, interpretarea pe roluri: este punerea în scenă, de către 2 sau mai multe persoane, a unui joc pe tema abordată în cadrul trainingului. Trainerul are, practic, sarcina de a crea artificii pentru anumite situaţii precum conversaţii telefonice, întâlniri de business, prezentări şi conferinţe ori altele.

– metoda recreării realităţii, simularea: se creează o poveste pornind de la un context dat, apoi se trasează rolurile şi personajele, fiecare membru al jocului având o informaţie pe care ceilalţi nu o deţin. La aceasta metodă, mai important decât destinaţia este drumul, iar decât rezultatul – experienţa.

– metoda democratică, masa rotundă; toate viziunile sunt acceptate, critica este evitată, echilibrul este preţuit: se adună idei, se dezbat, se lucrează în echipă, sunt implicaţi toţi cei prezenţi, în egală măsură. Se combate ideea, nu persoana, fiecare membru construindu-şi ideea de transmis pe baza celor menţionate anterior.

Sigur, metodele de predare nu numai că sunt mereu altele pentru o grupă de cursanți, dar sunt în permanență înoite de către colegii noștri care trebuie să se adapteze la nevoile angajatului modern. În fapt, o experiență de învățare pozitivă este creată de un trainer flexibil, atent și cu un fundament solid în ceea ce privește metodologia de predare a unei limbi străine adulților.

 

Data articol: 16 martie 2018