Află ce tip de curs li se potrivește colegilor tăi și cât costă această investiție. Află acum

Auditul lingvistic în context internațional

Eucom » Blog » Auditul lingvistic în context internațional

audit lingvistic context internationalCe a însemnat Conferința EALTA „Assessment of What…?” pentru colegele noastre din departamentul de audit lingvistic? O sumedenie de direcții de cercetare și dezvoltare a practicilor de evaluare lingvistică, dar și câteva concluzii personale ori bune practici în testarea candidaților.

3 bune practici în evaluarea lingvistică Eucom: Cunoașterea în detaliu a Cadrului Comun de Referință European; Dificultatea întrebărilor din cadrul unei evaluări să crească gradual, după ce se construieşte, în primele minute, o zonă de confort pentru asesor şi candidat; Feedback constructiv oferit candidatului.

O lecţie personală

Ni s-a confirmat faptul că evaluarea trebuie să aibă un impact pozitiv: nu evaluez ceea ce nu ştie cursantul să facă, ci ceea ce poate face şi, plecând de la ceea ce poate deja să facă, găsim împreună modalităţi de a avansa.

Plecând de la ideea Assessment tasks should stimulate productive learning practices amongst students, care este legătura între predarea unei limbi străine şi evaluarea lingvistică?

În modelul tradiţional de predare, evaluarea era privită ca ultima etapă, cea cu care se încheie circuitul de predare – învăţare. Prin evaluare, profesorul obţinea informaţiile necesare cu privire la rezultatele activităţii de învăţare (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi ș.a.). Evaluarea este, aici, privită dintr-o latură informativă.

De curând însă termenul de Learning Oriented Assessment (LOA) propune schimbarea perspectivei de la latura informativă la cea formativă. Termenul scoate în evidenţă faptul că toate formele de evaluare ar trebui să contribuie eficient la procesul continuu de învăţare. Scopul unei evaluări nu este doar poziţionarea din punct de vedere lingvistic a cursantului, ci găsirea de modalităţi de îmbunătăţire a abilităţilor.

Așadar, evaluarea trebuie să aibă un impact pozitiv și să se bazeze pe ideea de parteneriat, întocmai ca întregul proces de predare a unei limbi străine.

Citește si Audit lingvistic pentru companii.

Data articol: 4 iulie 2016